ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/2007
Εξέταση στο μάθημα:
«Λεκτικές δεξιότητες και κατανόηση κειμένου»

  
Κάντε το τεστ πατώντας το κουμπί "Δείξε όλες τις ερωτήσεις" για να διαβάζετε τα κείμενα
Κατασκευή: Καρβουνίδης Γεώργιος