Τέστ Γενικών Γνώσεων & Δεξιοτήτων
(προκήρυξη 1Τ/2007)

  
Για κάθε σωστή απάντηση παίρνετε 1 βαθμό. Για κάθε λάθος απάντηση θα πρέπει να αφαιρείτε 0,25 βαθμούς
Οι ερωτήσεις επικαιρότητας αφορούν το χρόνο που διενεργήθηκε η εξέταση (30-11-2008)
Κατασκευή: Καρβουνίδης Γεώργιος