ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010
Γλωσσικές ικανότητες-δεξιότητες

  
Κάντε το τεστ πατώντας το κουμπί "Δείξε όλες τις ερωτήσεις" για να διαβάζετε τα κείμενα

Κατασκευή: Καρβουνίδης Γεώργιος