ΤΕΣΤ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

  
Η άντληση των ερωτήσεων έγινε από αντίστοιχα τεστ της ιστοσελίδας www.test101.gr
Κατασκευή: Καρβουνίδης Γεώργιος