(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2008) - Τεχνολογικής & Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Εξέταση στο μάθημα:
«Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου»

  
Κάντε το τεστ πατώντας το κουμπί "Δείξε όλες τις ερωτήσεις" για να διαβάζετε τα κείμενα
Κατασκευή: Καρβουνίδης Γεώργιος