(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2008) - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εξέταση στο μάθημα:
3.2. «Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους»

  
Κατασκευή: Καρβουνίδης Γεώργιος