(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2008) - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εξέταση στο μάθημα:
3.3. «Μαθηματικές Γνώσεις και Δεξιότητες»

  
Κατασκευή: Καρβουνίδης Γεώργιος