(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2008) - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εξέταση στο μάθημα:
3.1. «Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου»

  
Κάντε το τεστ πατώντας το κουμπί "Δείξε όλες τις ερωτήσεις" για να διαβάζετε τα κείμενα
Κατασκευή: Καρβουνίδης Γεώργιος