ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Διάφορα

Τεστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων  - ΑΣΕΠ 1Τ/2007

Τεστ εξάσκησης

Γραπτός Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών 1Γ/2008

Γραπτός Διαγωνισμός Εθνικής Τράπεζας - ΑΣΕΠ 1ΕΤΕ/2010

Γραπτός Διαγωνισμός Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας - ΑΣΕΠ 2Γ/2007